VIỆN ĐIỆN TỬ - VIỄN THÔNG

School of Electronics and Telecommunications

Vietnamese-VNEnglish (United Kingdom)
Sinh viên Học bổng- Việc làm

Đăng ký tham gia Chương Trình Học Bổng 2017 Microchip Technology dành cho sinh viên K58, K59

Trong khuôn khổ chương trình học bổng của công ty Microchip dành cho các trường Đại học Kỹ thuật của Việt Nam, Viện Điện tử- Viễn thông- Trường ĐHBK Hà Nội sẽ giới thiệu các sinh viên K58, K59 tham gia ứng tuyển. Điều kiện để tham gia đăng ký chương trình học bổng này là sinh viên có điểm CPA tính đến hết kỳ 20162 đạt từ 3.2 trở lên và có kinh nghiệm thiết kế mạch sử dụng vi điều khiển của Microchip.

Sinh viên đủ điều kiện đăng ký thông tin tại link sau trước ngày 17/12/2017.

https://goo.gl/forms/KslLd4py58OdaMbl1

Văn phòng Viện ĐTVT