VIỆN ĐIỆN TỬ - VIỄN THÔNG

School of Electronics and Telecommunications

Vietnamese-VNEnglish (United Kingdom)
Sinh viên Thông Báo

Thông báo Lịch thí nghiệm cho sinh viên chuyển hệ năm 2014 vào K57CNCN

Lịch thí nghiệm cho sinh viên chuyển hệ năm 2014 vào K57CNCN. Chi tiết xem tại đây.