VIỆN ĐIỆN TỬ - VIỄN THÔNG

School of Electronics and Telecommunications

Vietnamese-VNEnglish (United Kingdom)
Sinh viên Thông Báo

Đăng ký thông tin sinh viên học Nhập môn kỹ thuật Điện tử Viễn thông

Trong khuôn khổ học phần Nhập môn kỹ thuật Điện tử Viễn thông và nhập môn công nghệ Điện tử Viễn thông, sinh viên sẽ phải đi thực tập nhận thức tại công ty bên ngoài. Năm học 2014-2015 sinh viên sẽ đi tham quan tại công ty FPT Software vào tuần từ 5/1/2015 đến 10/1/2015. Lịch cụ thể Viện sẽ thông báo sau trên website của Viện. Đề nghị sinh viên đăng ký thông tin tại form sau đây trước 16h ngày 2/1/2015:

https://docs.google.com/forms/d/1xgOg-U31ZB_EBPOwjuOiM_5u7QhRjVm9yvd4KOUnq_I/viewform?usp=send_form

VP Viện ĐTVT