VIỆN ĐIỆN TỬ - VIỄN THÔNG

School of Electronics and Telecommunications

Vietnamese-VNEnglish (United Kingdom)
Sinh viên Thông Báo

Thông báo vệ việc đăng ký học phần tự chọn kỹ sư trên SIS cho sinh viên K55

Đề nghị sinh viên K55 ĐTVT vào trang SIS best online casino đăng ký học phần tự chọn kỹ sư trước 16h ngày 11/3/2015