VIỆN ĐIỆN TỬ - VIỄN THÔNG

School of Electronics and Telecommunications

Vietnamese-VNEnglish (United Kingdom)
Sinh viên Thông Báo

Thông báo hủy lớp Thực tập cơ bản

Sinh viên K61 đã đăng ký thực tập cơ bản vào lớp 669613 cần hủy lớp này và chuyển sang đăng ký vào các lớp khác (từ lớp 669662 đến 669681)