VIỆN ĐIỆN TỬ - VIỄN THÔNG

School of Electronics and Telecommunications

Vietnamese-VNEnglish (United Kingdom)

IEEE ICCE 2018

2018 IEEE Seventh International Conference on Communications and Electronics

Clip giới thiệu Viện ĐTVT

Tư vấn trực tuyến

Learning-Advisor-Banner-2

Lịch trực BCV học tập

Calendar-600

Liên kết

dtdh hust

Hộp thư góp ý

Dịch vụ trực tuyến

SSSLogo

Sinh viên Thông Báo

Thông báo hủy lớp Thực tập cơ bản

Sinh viên K61 đã đăng ký thực tập cơ bản vào lớp 669613 cần hủy lớp này và chuyển sang đăng ký vào các lớp khác (từ lớp 669662 đến 669681)