VIỆN ĐIỆN TỬ - VIỄN THÔNG

School of Electronics and Telecommunications

Vietnamese-VNEnglish (United Kingdom)
Sinh viên Thông Báo

Thông báo phân công Đồ án 2, Đồ án 3 học kỳ 20171

Phân công Đồ án 2

 

Phân công Đồ án 3