VIỆN ĐIỆN TỬ - VIỄN THÔNG

School of Electronics and Telecommunications

Vietnamese-VNEnglish (United Kingdom)

IEEE ICCE 2018

2018 IEEE Seventh International Conference on Communications and Electronics

TUYÊN SINH 2018

TS2018

Clip giới thiệu Viện ĐTVT

Tư vấn trực tuyến

Learning-Advisor-Banner-2

Lịch trực BCV học tập

Calendar-600

Liên kết

dtdh hust

Hộp thư góp ý

Dịch vụ trực tuyến

SSSLogo

Sinh viên Thông Báo

Thông báo triển khai thực tập công nghiệp 20171

Các văn bản đính kèm Hướng dẫn triển khai học phần thực tập công nghiệp ET4910 cho sinh viên CNCN học kỳ 20171

HuongDanTrinhbayDATN_TTTN_2015

HuongDanVietBaoCaoTTCongNghiep_DTVT

PhieuThucTapCongNghiep_DTVT