VIỆN ĐIỆN TỬ - VIỄN THÔNG

School of Electronics and Telecommunications

Vietnamese-VNEnglish (United Kingdom)
Sinh viên Thông Báo

Thông báo đăng ký thông tin thực tập kỹ thuật vào kỳ 20173

Để hỗ trợ cho việc liên hệ công ty tiếp nhận sinh viên K60 thực tập kỹ thuật trong vòng 1 tháng trong kỳ hè, Viện Điện tử Viễn thông đề nghị sinh viên có dự định đăng ký học phần thực tập kỹ thuật vào kỳ hè 20173 hoặc kỳ 20181 điền thông tin theo mẫu tai link sau trước ngày 8/6/2018.

Link đăng ký: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScMG-aRwe7X_AvX15r37ZdOibQ6etkLMLWUFz4CISkcHfcQ6A/viewform

Lưu ý: Nếu không có lý do gì đặc biệt, Viện khuyến cáo sinh viên K60 đăng ký học phần vào kỳ 20181 nhưng vẫn thực tập trước vào kỳ 20173