VIỆN ĐIỆN TỬ - VIỄN THÔNG

School of Electronics and Telecommunications

Vietnamese-VNEnglish (United Kingdom)

IEEE ICCE 2018

2018 IEEE Seventh International Conference on Communications and Electronics

TUYÊN SINH 2018

TS2018

Clip giới thiệu Viện ĐTVT

Tư vấn trực tuyến

Learning-Advisor-Banner-2

Lịch trực BCV học tập

Calendar-600

Liên kết

dtdh hust

Hộp thư góp ý

Dịch vụ trực tuyến

SSSLogo

Sinh viên Thông Báo

THÔNG BÁO NỘP BÁO CÁO THỰC TẬP KỸ THUẬT ET3270 CHO SINH VIÊN K59, K60

Sinh viên nộp báo cáo gồm có:

1.Phiếu thực tập theo mẫu PhieuThucTap_DTVT.doc có nhận xét và xác nhận của đơn vị thực tập

2.Báo cáo thực tập được trình bày theo mẫu HuongDanVietBaoCaoTTKT_DTVT.doc

Thời gian: Từ 10/9/2018 đến 14/9/2018.

Địa điểm: Văn phòng Viện ĐTVT Phòng 405 – nhà C9