VIỆN ĐIỆN TỬ - VIỄN THÔNG

School of Electronics and Telecommunications

Vietnamese-VNEnglish (United Kingdom)
Sinh viên Thông Báo

HƯỚNG DẪN TRIỂN KHAI HỌC PHẦN THỰC TẬP KỸ THUẬT VÀO KỲ HÈ 20183