VIỆN ĐIỆN TỬ - VIỄN THÔNG

School of Electronics and Telecommunications

Vietnamese-VNEnglish (United Kingdom)

TUYÊN SINH 2020

TS2019

IEEE ICCE 2018

2018 IEEE Seventh International Conference on Communications and Electronics

Clip giới thiệu Viện ĐTVT

Clip giới thiệu dự án IOT_SET

 

Tư vấn trực tuyến

Learning-Advisor-Banner-2

Lịch trực BCV học tập

Calendar-600

Liên kết

dtdh hust

Hộp thư góp ý

Dịch vụ trực tuyến

SSSLogo

Sinh viên Thông Báo

Phân công hướng dẫn Đồ án tốt nghiệp học kỳ 20192 (cập nhật ngày 30/03/2020)

Đồ án cử nhân

 

Thực tập tốt nghiệp

 

Thực tập tốt nghiệp + Đồ án Kỹ sư

 

Thực tập tốt nghiệp + Đồ án tốt nghiệp