VIỆN ĐIỆN TỬ - VIỄN THÔNG

School of Electronics and Telecommunications

Vietnamese-VNEnglish (United Kingdom)

Sinh viên

Thông báo tuyển dụng công ty NECV năm 2019

Công ty NECV, 100% vốn FDI của Nhật cần tuyển các vị trí sau. Sinh viên có nhu cầu ứng tuyển nộp CV về Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.  

 

Thông báo tuyển dụng công ty cổ phần thương và dịch vụ TSM 2019

Thông báo tuyển dụng ban cơ yếu chính phủ 2019

Danh sách hội đồng tốt nghiệp học kỳ 20182 (cập nhật ngày 15/06/2019)

HỘI ĐỒNG KỸ SƯ

 

HỘI ĐỒNG CỬ NHÂN

 

HỘI ĐỒNG SIE

 

Thông báo về chương trình thực tập sinh Samsung Display lần 2 năm 2019

 

 

Các bài viết khác...