VIỆN ĐIỆN TỬ - VIỄN THÔNG

School of Electronics and Telecommunications

Vietnamese-VNEnglish (United Kingdom)

Sinh viên

Thông tin đợt thực tập của Samsung

Trong khuôn khổ hợp tác giữa Samsung - SVMC và Đại học Bách Khoa Hà Nội, Trung tâm nghiên cứu Samsung mở đợt đăng ký tham gia chương trình thực tập 4 tuần tại SVMC. Chi tiết như các tài liệu đính kèm.

https://www.dropbox.com/s/wmng3jjriifdjzm/HUST_ET.pdf?dl=0 

https://www.dropbox.com/s/ass05qjbzj7d4x8/Th%C3%B4ng%20b%C3%A1o%20Tuy%E1%BB%83n%20sinh%20Sinh%20vi%C3%AAn%20th%E1%BB%B1c%20t%E1%BA%ADp%20n%C4%83m%202020.docx?dl=0

Sinh viên muốn đăng ký thông qua giới thiệu của Viện có thể sử dụng đường link:

https://forms.gle/Hd6iRjV6U8wCagm38

Hạn đăng ký: 6/12/2019.

Giới hạn số lượng 60 sinh viên. Ưu tiên các bạn có tham gia hoạt động TA, hướng dẫn sinh viên khóa dưới.

Đăng ký các môn học chuyên ngành Điện tử Hàng không – Vũ trụ kỳ 20192

“Viện ĐTVT sẽ mở tất cả các lớp trong đinh hướng chuyên ngành Hàng không - Vũ trụ của chương trình cử nhân và kỹ sư trong học kỳ 20192 sắp tới. Các em có nguyên vọng học chuyên ngành này đăng ký thông tin vào link như dưới đây:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfkBL370apxa_XK9HxurS_DPMIJB1MGw5UQAorl51hgbvFlQQ/viewform?vc=0&c=0&w=1

Đây là dữ liệu quang trọng để Viện có thể xếp lớp, xếp lịch và bố trí giáo viên giảng dạy. Viện sẽ ưu tiên mở các lớp chuyên ngành này cho dù số lượng đăng ký ít, do đó các bạn sinh viên yên tâm đăng ký mà không sợ bị hủy lớp như các kỳ trước đây. Các em chú ý hoàn thành điền thông tin trước 15/12/2019.”

 

Thông báo lịch thi giữa kỳ 20191

HƯỚNG DẪN TRIỂN KHAI HỌC PHẦN THỰC TẬP CÔNG NGHIỆP KỲ 20191

Thông báo về thực tập công nghiệp của sinh viên cử nhân công nghệ kỳ 20191

Các bạn đã đăng ký TTCN kỳ 20191 điền thông tin đầy đủ vào link sau trước thứ 6 tuần này ngày 27/09/2019: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfZCGJWn-Pq-E0DSaIRvPvA0IPbndmWPY9C7dl4nC27tLCZLw/viewform?usp=sf_link
Sau đó Viện sẽ thông báo tiếp theo về phân chia nhóm và kế hoạch thực tập chi tiết.


Viện ĐTVT

Các bài viết khác...