VIỆN ĐIỆN TỬ - VIỄN THÔNG

School of Electronics and Telecommunications

Vietnamese-VNEnglish (United Kingdom)

Sinh viên

Thông báo kết quả phúc tra kỳ 20142 đợt 2 & 3

Thông báo về việc đăng ký học phần thực tập cơ bản cho sinh viên ĐTVT K59

Các bạn sinh viên viện Điện tử viễn thông K59 khẩn trương vào http://sis.hust.edu.vn/ đăng ký học phần thực tập cơ bản kỳ 20151.

Thông báo Cuộc thi thử thách sáng tạo cùng Samsung

Thông báo khoá học Lập trình ứng dụng di động Samsung

Thông báo thay đổi thời lượng các học phần trong chương trình đào tạo

Các bài viết khác...