VIỆN ĐIỆN TỬ - VIỄN THÔNG

School of Electronics and Telecommunications

Vietnamese-VNEnglish (United Kingdom)

Sinh viên

Thông báo danh sách phân công hướng dẫn tốt nghiệp cho sinh viên hệ đại trà học kỳ 20142

Văn phòng xin gửi danh sách phân công hướng dẫn tốt nghiệp cho sinh viên hệ đại trà học kỳ 20142 bản công bố chính thức sau khi đã điều chỉnh. Danh sách và lịch trình thực hiện các bạn sinh viên xem tại đây.

VĂN PHÒNG VIỆN

Thông báo kết quả phúc tra bài thi kỳ 20141 đợt 1

Các bạn sinh viên xem kết quả phúc tra bài thi kỳ 20141 đợt 1 tại đây.

Thông báo danh sách sinh viên được cấp bằng tốt nghiệp hệ cao đẳng kỹ thuật kỳ 20141

Các bạn sinh viên có tên trong "Danh sách sinh viên được cấp bằng tốt nghiệp hệ cao đẳng kỹ thuật kỳ 20141" chú ý nhận bằng tốt nghiệp tại Văn Phòng Viện Điện tử Viễn thông vào các ngày thứ năm hàng tuần.

VĂN PHÒNG VIỆN

Thông báo về Hướng dẫn triển khai thực tập công nghiệp hoc kỳ 20142

I. THỜI GIAN

      Sinh viên thực tập trong vòng 18 tuần toàn thời gian tại cơ sở thực tập từ 02/2/2015 đến 20/6/2015.

II.ĐỊA ĐIỂM THỰC TẬP

      Sinh viên tự liên hệ đơn vị thực tập hoạt động trong lĩnh vực Điện tử Viễn thông hoặc các lĩnh vực liên quan, bao gồm:

         + Các công ty tư nhân, nhà nước hoặc liên doanh

         + Các cơ quan quản lý nhà nước trong lĩnh vực Điện tử Viễn thông

         + Các trung tâm nghiên cứu, đào tạo trong và ngoài trường có liên kết với doanh nghiệp trong việc triển khai các hoạt động của doanh nghiệp

      Sau khi đã tìm đươc đơn vị thực tập, sinh viên phải đăng ký thông tin tại địa chỉ sau trước ngày 14/2/2015: https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dE8yT1paV3lLVlptMjZmaHIxMGJZcWc6MA

      Viện ĐTVT sẽ cử cán bộ theo dõi và chấm báo cáo thực tập cho từng sinh viên dựa trên thông tin mà sinh viên cung cấp.

      Sinh viên xem trong file danhsachdoanhnghiep.pdf để tham khảo các công ty đã từng tiếp nhận sinh viên của Viện Điện tử -Viễn thông. Nếu sinh viên có yêu cầu xin giấy giới thiệu, sinh viên làm giấy giới thiệu theo mẫu MauGiayGioiThieu_DTVT.doc và xin xác nhận tại Văn phòng Viện.

III.BÁO CÁO THỰC TẬP CÔNG NGHIỆP

      Sau khi kết thúc đợt thực tập, sinh viên nộp tại Văn phòng Viện phiếu thực tập theo mẫu PhieuThucTapCongnghiep_DTVT.doc có nhận xét và xác nhận của đơn vị thực tập và báo cáo thực tập được trình bày theo mẫu HuongDanVietBaoCaoTTCongNghiep_DTVT.docYêu cầu về báo cáo (Phông chữ, cỡ chữ theo bản hướng dẫn trình bày và viết đồ án tốt nghiệp thesisguidelineDTVT_2011.doc). Hạn cuối cùng nộp báo cáo là 22/6/2015

      Trong quá trình triển khai thực tập công nghiệp, nếu có khó khăn, vướng mắc gì, đề nghị sinh viên liên hệ với Văn phòng Viện Điện tử -Viễn thông để được hướng dẫn giải quyết.

VIỆN TRƯỞNG

Phân công hướng dẫn Đồ án thiết kế 1

Văn phòng Viện ĐTVT đề nghị sinh viên liên hệ với giáo viên hướng dẫn Đồ án thiết kế 1. Danh sách sinh viên và thầy hướng dẫn trong file đính kèm.

Các bài viết khác...