VIỆN ĐIỆN TỬ - VIỄN THÔNG

School of Electronics and Telecommunications

Vietnamese-VNEnglish (United Kingdom)

Sinh viên

Thông báo lịch học lại kỳ 1 năm học 2014-2015 hệ cao đẳng

Các bạn sinh viên xem lịch học lại kì 1 năm học 2014-2015 hệ cao đẳng tại đây.

 

Văn phòng Viện

Thông báo phân công hướng dẫn đồ án thiết kê 2 học kì 20141

Các bạn sinh viên xem danh sách phân công hướng dẫn đồ án thiết kế 2 học kì 20141 tại đây.

Sinh viên liên hệ ngay với giảng viên hướng dẫn theo địa chỉ được cung cấp.

 

Văn phòng Viện

Thông báo cho lớp bài tập Trường Điện từ kì 20141

Các bạn sinh viên học Lớp Bài tập Trường điện từ K52, K53 mã lớp 635449 liên hệ với thầy Lâm Hồng best online casino Thạch để học.

Điện thoại liên hệ : 0912757622.

 

Văn phòng Viện. 

Thông báo phân công hướng dẫn đồ án thiết kê 1 và 3 học kì 20141

Các bạn sinh viên xem danh sách phân công hướng dẫn đồ án thiết kế 1 và 3 học kì 20141 tại đây.

Sinh viên liên hệ ngay với giảng viên hướng dẫn theo địa chỉ được cung cấp.

 

Văn phòng Viện

Thông báo về phân công sinh viên hệ đại học đại trà làm thực tập tốt nghiệp và đồ án tốt nghiệp học kỳ 1 năm học 2014-2015

Các bạn sinh viên xem thông tin về phân công sinh viên hệ đại học đại trà làm thực tập tốt nghiệp và đồ án tốt nghiệp học kỳ 1 năm học 2014-2015 tại đây. Sinh viên chú ý liên hệ ngay với giảng viên hướng dẫn theo địa chỉ được cung cấp ở trong file.

 

Văn phòng Viện

Các bài viết khác...