VIỆN ĐIỆN TỬ - VIỄN THÔNG

School of Electronics and Telecommunications

Vietnamese-VNEnglish (United Kingdom)

Sinh viên

Thông báo Đăng ký thực tập môn Project 2 tại trung tâm Đào tạo thực hành – 58 Lê Thanh Nghị

Các bạn vào đường link dưới đây đăng ký buổi thực tập hàng tuần cho môn Project II:

 

https://docs.google.com/forms/d/1LYcHX0hz-zPmsA7VCif9NY0h69nLdnkWJ-7jndO6hgk/viewform

 

Thời hạn đăng ký: 19/09/2014 đến 24/09/2014

Sau thời gian trên Trung tâm Đào tạo thực hành sẽ xếp các lớp và phân công các thày hướng dẫn thực tập. Các bạn sinh viên có thể xem chi tiết danh sách và kế hoạch thực tập từ ngày 25/09/2014.

Thời gian bắt đầu thực tập tại trung tâm: Tuần 8 (29/09/2014) đến hết Tuần 17 (06/12/2014)

 

Xin cám ơn.

Thông báo lịch phát bằng tốt nghiệp cho Tân kỹ sư K54

Nhà trường sẻ tổ chức phát bằng tốt nghiệp cho Kỹ sư K54, cử nhân công nghệ K55 trong đó có kỹ sư, cử nhân Điện tử Viễn thông tại hội trường C2 vào 7h30 sáng thứ 7 ngày 20/9/2014. Đề nghị các Tân kỹ sư, cử nhân  Điện tử Viễn thông đăng ký tham dự lễ phát bằng tại link sau trước 16h ngày 19/9/2014:
 
 
Sau lễ phát bằng toàn trường tổ chức tại hội trường C2, Viện Điện tử Viễn thông sẽ phát bảng điểm và hồ sơ cho các Tân kỹ sư, cử nhân vào 13h tại hội trường C2.
 
Đề nghị các Tân kỹ sư, cử nhân có mặt đầy đủ và đúng giờ để buổi  lễ trao bằng được thành công.
 
Xin trân trọng thông báo.
 

Thông báo về việc làm thẻ mới, làm lại, đổi thẻ sinh viên của Học kỳ I năm học 2014-2015

THÔNG BÁO

Về việc làm thẻ mới, làm lại, đổi thẻ sinh viên của Học kỳ I năm học 2014-2015


***

 

Để thuận lợi cho công tác quản lý sinh viên, đáp ứng nhu cầu làm thẻ sinh viên phục vụ học tập tại trường, Phòng CT Chính trị & CT Sinh viên tổ chức làm Thẻ sinh viên, làm lần 2, đổi thẻ bị mờ hỏng cho sinh viên (SV) các khoá trong toàn trường.

I. Đối tượng làm thẻ: 

 Sinh viên tất cả các hệ đào tạo chính qui, SV kỹ sư bằng 2, Cao đẳng liên kết.

II. Công việc của các Viện:

Sinh viên gặp các CB Quản ngành tại P.103 và P.104 Nhà C1 nộp tiền làm thẻ, lấy Phiếu xác nhận làm thẻ sinh viên

Sinh viên cầm Phiếu xác nhận đến chụp ảnh tài Phòng 217 Nhà C2 (gặp thầy Thụy hoặc thầy Hoàng Anh).

Lịch chụp ảnh: Sáng thứ Hai, thứ Tư, thứ Sáu hàng tuần (Từ 8h30 đến 11h00)

Sau khi chụp ảnh, sinh viên cầm Phiếu xác nhận đã chụp ảnh đến gặp các CB Quản ngành tại Phòng 103 và 104 Nhà C1 để tiếp tục làm thủ tục làm thẻ sinh viên.

III. Thời gian triển khai:

 Đợt 1:

 Thời hạn SV các lớp đăng ký tại CB Quản ngành Phòng CTCT&CTSV: Từ ngày 10/09 ÷ 30/09/2014

Đợt 2:

Thời hạn SV các lớp đăng ký tại CB Quản ngành Phòng CTCT&CTSV: Từ ngày 10/11 ÷ 01/12/2014

 IV. Chú ý:

SV mất thẻ lên làm lại được cấp Giấy chứng nhận tạm thời có dán ảnh (khi bị mất thẻ, cấp giữa hai lần làm thẻ SV) đăng ký tại Phòng CTCT&CTSV.

 PHÒNG CT CHÍNH TRỊ VÀ CT SINH VIÊN

 ----

Chi tiết Thông báo xem tại file đính kèm

Thông báo về phân nhóm thực tập công nghiệp của sinh viên cử nhân K56

Các bạn sinh viên xem kế hoạch và danh sách phân nhóm thực tập công nghiệp của sinh viên cử nhân K56 tại đây.

Ngày thứ 2 15/09/2014 lúc 08h00 toàn bộ sinh viên sẽ sang công best online casino ty Hanel để bắt đầu thực tập. Thày Lê Quang Thắng, cô Vương Lan Nhi và thày Nguyễn Thanh Hải sẽ đưa sinh viên đi.

 

Văn phòng Viện

Thông báo Tổ chức lớp và Đại hội các chi đoàn Viện Điện tử - Viễn thông

THÔNG BÁO

V/v Tổ chức lớp và Đại hội các chi đoàn Viện Điện tử - Viễn thông

 

Căn cứ vào kế hoạch đào tạo năm học 2014 – 2015 của Viện Điện tử - Viễn thông, thực hiện công tác tổ chức lớp và kiện toàn nhân sự các lớp thuộc quản lý của Viện, Ban lãnh đạo Viện yêu cầu các cán bộ quản lớp các lớp K55, K56, K57, K58, các lớp thuộc chương trình KSTN và CTTT do Viện quản lý triển khai thực hiện các nội dung sau:

1.Thông báo chương trình họp lớp tới các sinh viên thuộc lớp quản lý theo thời gian phân công (file đính kèm).

2.Tổ chức họp lớp, gặp mặt sinh viên để nắm tình hình lớp, ký tên bảng điểm rèn luyện, thu thập, giải đáp các thắc mắc liên quan đến học tập trong năm học 2014-2015

      3.Chỉ đạo các hoạt động phong trào và ngoại khóa của lớp sinh viên.

      4.Tổ chức Đại hội Chi đoàn và kiện toàn nhân sự chi đoàn.

Thời gian:     Chủ nhật ngày 14/9/2014.

Địa điểm:      D5 - Lịch phân phòng (file đính kèm).

Nhận được thông báo này, đề nghị Giáo viên chủ nhiệm, bí thư, lớp trưởng các lớp K55, K56, K57, K58, các lớp thuộc chương trình KSTN, CTTT thông báo tới toàn bộ các đoàn viên, thanh niên trong lớp về kế hoạch, đảm bảo các thành viên trong lớp có mặt đầy đủ tham gia sinh hoạt trong buổi họp. Giáo viên chủ nhiệm sắp xếp thời gian tham gia, giám sát thực hiện và lấy kết quả làm căn cứ chấm điểm rèn luyện cho sinh viên. Các bạn sinh viên là đoàn viên của các chi đoàn bắt buộc có mặt đầy đủ để thực hiện triển khai kế hoạch.

Thông tin chi tiết về thời gian và địa điểm sẽ được thông báo trên website của Viện Điện tử - Viễn thông và thông qua các kênh sinh viên các khóa.

Trân trọng cảm ơn.

                                                                                                 

                Nơi nhận:                                                                                          VIỆN TRƯỞNG

            -  Như trên;

            -  Lưu: VP Viện

 

Các bài viết khác...