VIỆN ĐIỆN TỬ - VIỄN THÔNG

School of Electronics and Telecommunications

Vietnamese-VNEnglish (United Kingdom)

IEEE ICCE 2018

2018 IEEE Seventh International Conference on Communications and Electronics

Clip giới thiệu Viện ĐTVT

Tư vấn trực tuyến

Learning-Advisor-Banner-2

Lịch trực BCV học tập

Calendar-600

Liên kết

dtdh hust

Hộp thư góp ý

Dịch vụ trực tuyến

SSSLogo

Sinh viên

Thông báo tuyển dụng Công ty Cổ phần Phát triển Dịch vụ Viễn thông ITC 2017

Thông báo đăng ký thông tin thực tập kỹ thuật K59

Để hỗ trợ cho việc liên hệ công ty tiếp nhận sinh viên K59 thực tập kỹ thuật trong vòng 1 tháng trong kỳ hè, Viện Điện tử - Viễn thông đề nghị sinh viên dự định sẽ đăng ký học phần thực tập kỹ thuật vào kỳ 20163 (kỳ hè) hoặc kỳ 20171 điền thông tin theo link sau trước ngày 10/6/2017. https://docs.google.com/forms/d/1pdi0JN0e4WbMi6IjeSxi6VC_yOO-nL2nYzA8sk9Rb_w/viewform?usp=send_form

Thông báo tuyển dụng Tông công ty hạ tầng mạng (VNPT-Net)

Thông báo tuyển dụng công ty Huawei Việt Nam 2017

Thông báo danh sách các nhóm báo cáo Hội nghị Sinh viên Nghiên cứu Khoa học Viện ĐTVT lần thứ 34

 

 

Các bài viết khác...