VIỆN ĐIỆN TỬ - VIỄN THÔNG

School of Electronics and Telecommunications

Vietnamese-VNEnglish (United Kingdom)

Sinh viên

Thông báo lịch thực tập cơ bản ET2020 chi tiết

Thông báo phân công đồ án 1 học kỳ 20171

Phân công hướng dẫn thực tập tốt nghiệp và đồ án tốt nghiệp kỳ 20171 cho sinh viên hệ đại học (cập nhật)

Danh sách phân công thực tập tốt nghiệp 20171

 

Danh sách phân công đồ án tốt nghiệp 20171

Thông báo phân công Đồ án 2, Đồ án 3 học kỳ 20171

Phân công Đồ án 2

 

Phân công Đồ án 3

 

Thông báo danh sách hội đồng chấm tốt nghiệp học kỳ 20163 (cập nhật)

Các bài viết khác...