VIỆN ĐIỆN TỬ - VIỄN THÔNG

School of Electronics and Telecommunications

Vietnamese-VNEnglish (United Kingdom)

Sinh viên

Thông báo phân công tốt nghiệp học kỳ 20163

Thông báo kết quả phúc tra đợt 1 học kỳ 20162

Thông báo phân công đồ án môn học học kỳ 20163

Thông báo tuyển dụng trung tâm quản lý điều hành mạng NOC - Mobifone

Thông báo tuyển dụng Tổng công ty mạng lưới Viettel 2017

Các bài viết khác...