VIỆN ĐIỆN TỬ - VIỄN THÔNG

School of Electronics and Telecommunications

Vietnamese-VNEnglish (United Kingdom)

Sinh viên

Danh sách các công trình nghiên cứu khoa học năm 2019

 

 

Thông báo đăng ký thông tin thực tập kỹ thuật vào kỳ hè 20183

Viện Điện tử Viễn thông đề nghị sinh viên có kế hoạch đăng ký học phần Thực tập kỹ thuật vào kỳ hè 20183 hoặc kỳ 20191 điền thông tin theo mẫu tai link sau trước ngày 09/06/2019.

Link đăng ký: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdr2bV9wRqX1-09Eem0yXRE8waVvE8D64EndfrPd6KoQfJEbw/viewform?vc=0&c=0&w=1

Lưu ý: Sinh viên K61 đăng ký học phần vào kỳ 20191 nhưng vẫn thực tập trước vào kỳ 20183

Chương trình tuyển dụng thực tập sinh tài năng công ty DASAN Zhone Solutions Việt Nam

Thông báo tuyển dụng Hãng hàng không Bamboo Airways

THÔNG BÁO HỌC BỔNG TÀI NĂNG SAMSUNG - STP 2019

 

 

Các bài viết khác...