Bộ môn Hệ thống viễn thông

Tiền thân của bộ môn Hệ thống Viễn thông là bộ môn Vô tuyến điện nằm trong khoa điện được thành lập tử năm 1956. Đến năm 1966, Bộ môn vô tuyến điện được tách từ khoa Điện thành khoa Vô Tuyến điện trong đó có bộ môn Kỹ thuật vô tuyến điện nay chính là Bộ môn Hệ thống Viễn thông.

Giới thiệu chung

Trong chiến tranh chống Mỹ, các cán bộ trong Bộ môn có nhiều nghiên cứu đóng góp lớn như nghiên cứu phá thủy lôi, xây dựng hệ thống thông tin, định vị ứng dụng cho không quân…. . Sau năm 1975, nhiều cán bộ trong Bộ môn tham gia tư vấn cho nhà nước về các vấn đề thông tin liên lạc, phát thanh truyền hình. Cũng trong thời gian này Bộ môn có nhiều đề tài cấp nhà nước được ủy ban khoa học nhà nước nay là Bộ khoa học và công nghệ đánh giá cao các kết quả nghiên cứu và triển khai.

Những năm đã qua bộ môn được 2 lần tặng bằng khen của Thủ Tướng chính phủ, nhiều lần được tặng bằng khen của Bộ giáo dục và đào tạo và nhiều lần là tập thể lao động suất săc cấp Bộ. Hiện nay Bộ môn có 27 cán bộ tham gia giảng dạy 18 môn cơ sở và chuyên ngành điện tử viễn thông. Nhiều cán bộ được đào tạo bài bản ở một số nước tư bản phát triển như Cộng hòa Pháp, Mỹ, Nhật, Tây ba nha, Đức…

Lĩnh vực giảng dạy và nghiên cứu của Bộ môn là Hệ thống viễn thông là hệ thống thông tin vệ tinh, hệ thống thông tin di động, hệ thống thông tin sợi quang, hệ thống phát thanh truyền hình, anten truyền sóng, kỹ thuật siêu cao tần…. Nhiều cán bộ trong bộ môn hiện đang chủ trì các đề tài cấp nhà nước, cấp thành phố và cấp Bộ.