Bộ môn Công nghệ Điện tử và Kỹ thuật Y sinh

Bộ môn Công nghệ điện tử và Kỹ thuật Y sinh đảm nhận chức năng giảng dạy và nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực Điện tử Y sinh và Điện tử ứng dụng.

Giới thiệu chung

 

  • Đây là đơn vị đầu đàn trong việc đào tạo chuyên ngành Điện tử Y sinh trên cả nước, đã được BGD&ĐT phê duyệt chương trình khung năm 2008. Với đội ngũ cán bộ năng động, nhiệt tình công tác, cơ sở vật chất hiện đại, bộ môn đã phối hợp cùng khoa Điện tử Viễn thông đào tạo sinh viên chuyên ngành với các hệ đào tạo: Đại học chính quy, Chương trình tiên tiến, Thạc sỹ và Tiến sỹ. Nhiều công trình nghiên cứu khoa học của cán bộ bộ môn đã đạt kết quả xuất sắc, góp phần thực hiện Chính sách Quốc gia về Trang thiết bị y tế do Chính phủ phê duyệt năm 2002. Ngoài ra, từ năm 2008, Bộ môn đã được BGD&ĐT cho phép triển khai thực hiện đào tạo Chương trình tiên tiến Kỹ thuật Y sinh. Đây là 1 trong số 30 chương trình tiên tiến đã được Thủ tướng phê duyệt.
  •  
  •