Chương trình đào tạo Tiến sỹ

 

Mục tiêu đào tạo chung

Đào tạo Tiến sĩ chuyên ngành Kỹ thuật Viễn thông/ Kỹ thuật Điện tử có trình độ chuyên môn sâu cao, có khả năng nghiên cứu và lãnh đạo nhóm nghiên cứu các lĩnh vực của chuyên ngành, có tư duy khoa học, có khả năng tiếp cận và giải quyết các vấn đề khoa học chuyên ngành, có khả năng trình bày - giới thiệu các nội dung khoa học, đồng thời có khả năng đào tạo các bậc Đại học và Cao học.

Hình thức đào tạo

  • Hệ tập trung liên tục: 3 năm liên tục với NCS có bằng Th.S, 4 năm đối với NCS có Đại học.
  • Hệ không tập trung liên tục: NCS có bằng Th.S đăng ký thực hiện trong vòng 4 năm đảm bảo tổng thời gian học tập, nghiên cứu tại trường là 3 năm và 12 tháng đầu tiên tập trung liên tục tại Trường.

Mã chuyên ngành

  • Kỹ thuật viễn thông: 62520208
  • Kỹ thuật điện tử: 62520203

Lý do chọn chúng tôi?

Viện Điện tử Viễn thông được đánh giá là đơn vị đào tạo số một Việt Nam trong lĩnh vực Điện tử Viễn thông bởi tổ chức The World University Ranking.

Trang bị kiến thức và kĩ năng cho nghề nghiệp tương lai. Nhu cầu nhân lực chất lượng cao cho công nghiệp 4.0 rất lớn

Đội ngũ giảng viên chuyên nghiệp, tận tâm

Đội ngũ cán bộ với năng lực nghiên cứu khoa học, phát triển giải pháp

Môi trường học tập nghiên cứu hàng đầu gắn liền với thực tiễn công nghiệp