Giới thiệu lĩnh vực nghiên cứu

Xem thêm

Giới thiệu lĩnh vực nghiên cứu

Xem thêm

featured project

Nhân sự nghiên cứu lĩnh vực Xử lý tín hiệu và thông tin

Xem thêm

featured project

Nhân sự nghiên cứu lĩnh vực Kỹ thuật Y sinh

Xem thêm

featured project

Nhận sự nghiên cứu lĩnh vực Điện tử hàng không vũ trụ

Xem thêm

featured project

Nhân sự nghiên cứu lĩnh vực Điện tử hàng không vũ trụ

Xem thêm

featured project

Nhân sự nghiên cứu lĩnh vực Quang dẫn và Siêu cao tần

Xem thêm

featured project

Nhân sự nghiên cứu lĩnh vực Thiết kế vi mạch và tích hợp hệ thống

Xem thêm

featured project

Nhân sự nghiên cứu lĩnh vực Thông tin vô tuyến

Xem thêm

featured project

Nhân sự nghiên cứu lĩnh vực Mạng thế hệ mới

Mạng phân phối nội dung và dịch vụ mạng thế hệ mới: Chất lượng trải nghiệm cho Multimedia, kiến trúc mạng thế hệ mới NGN ; điện toán biên và điện toán đám mây; an ninh mạng; kỹ thuật mạng xanh tiết kiệm năng lượng; Công nghệ và ứng dụng của Internet vạn vật: thiết bị IoT thông minh, mạng cảm biến không dây, AI và ứng dụng của AI trong nông nghiệp, thành phố thông minh, chính phủ điện tử, y tế

Xem thêm