featured project

Phim ngắn giới thiệu các mã tuyển sinh của Viện Điện tử Viễn thông

Xem thêm

featured project

Chương trình đào tạo áp dụng cho K62, K63, K64

CTĐT ngành KT Điện tử - Viễn thông ET1 áp dụng cho K62, K63, K64 (Cho CTĐT Cử nhân, Cử nhân – Kỹ sư, Cử nhân – Thạc sĩ)

Xem thêm

featured project

Cơ hội làm việc nước ngoài khi học Viện Điện tử - Viễn thông

Sinh viên Viện Điện tử - Viễn thông, ĐH Bách khoa Hà Nội học chương trình liên kết quốc tế, có cơ hội chuyển tiếp cao học, làm việc ở nước ngoài.

Xem thêm

featured project

Vai trò của kĩ sư Điện tử Viễn thông trong phát triển điện thoại thông minh

Xem thêm

featured project

Video giới thiệu lĩnh vực công việc của Kĩ sư điện tử Viễn thông

Xem thêm

featured project

Cùng nhìn lại lễ hội tốt nghiệp - hướng nghiệp 2020

Cùng nhìn lại lễ hội tốt nghiệp - hướng nghiệp 2020

Xem thêm

featured project

Một số bài viết giới thiệu về Chương trình chuẩn Điện tử - Viễn thông

Xem thêm

featured project

Tổng hợp bài viết Hệ thống nhúng thông minh và IoT

Xem thêm

featured project

Tư vấn về chọn ngành Điện tử viễn thông

Tư vấn về chọn ngành Điện tử viễn thông

Xem thêm

featured project

Tuần lễ sinh viên Nghiên cứu khoa học

Tuần lễ sinh viên Nghiên cứu khoa học

Xem thêm

featured project

Ngày hội tuyển sinh 21-6-2020

Ngày hội tuyển sinh Openday phối hợp với báo tuổi trẻ diễn ra vào ngày 21-6-2020 ...

Xem thêm

featured project

Phương án tuyển sinh 2020

Phương án tuyển sinh mới cho năm 2020

Xem thêm

Danh mục tin tức

Tin tức mới nhất