Chào các em, các em có thể xem danh sách dự kiến đi thực tập online tại công ty Fsoft kỳ 20203 đợt 2 theo link dưới đây. Đề nghị các em chú ý điện thoại hoặc email cho việc liên hệ với công ty được thuận lợi.

Sinh-viên-K63-TTKT-hè-tại-Fsoft_đợt2_Update