CƠ HỘI HỌC TRAO ĐỔI 1 HỌC KỲ SANG ĐỨC, CÓ HỌC BỔNG HỖ TRỢ CHO 5 SINH VIÊN

Xem thêm

featured project

Chương trình “Học bổng Tài năng Samsung – STP 2021” dành cho Sinh viên tốt nghiệp 06/2022 và 12/2022

Xem thêm

featured project

“ Hạt giống cho tương lai –Seeds for the Future”

Xem thêm

KAIST EE Virtual CAMP (2021.11.05)

Xem thêm

featured project

HẠT GIỐNG TƯƠNG LAI - SEEDS FOR THE FUTURE

Xem thêm

featured project

HACKATHON GLOBAL - COLLABORATING WITH THE WORLD

Xem thêm

featured project

Danh sách Hội đồng đồ án tốt nghiệp kỳ 20203

Xem thêm

featured project

KIỂM TRA THÔNG TIN LÀM BẰNG CHO SINH VIÊN ĐĂNG KÝ TỐT NGHIỆP KỲ 20202B

Xem thêm

featured project

Danh sách Hội đồng đồ án tốt nghiệp kỳ 20202 đợt 2

Danh sách hội đồng ĐATN Đợt 2

Xem thêm

featured project

Quyết định khen thưởng tuần lễ Sinh Viên Nghiên cứu Khoa học 2021

Quyết định của Hiệu trưởng Huỳnh Quyết Thắng về danh sách giải Nhất Nhì Ba cuộc thi Sinh viên Nghiên cứu khoa học 2021

Xem thêm

featured project

Danh sách Hội đồng đồ án tốt nghiệp kỳ 20202 đợt 1

HĐ Chấm đồ án tốt nghiệp

Xem thêm

Khẩn - Đăng ký xếp lớp thí nghiệm cho sinh viên hiện tại đang ở địa bàn Hà nội

Xem thêm

Tin tức nổi bật

Tin tức mới nhất