Khẩn - Đăng ký xếp lớp thí nghiệm cho sinh viên hiện tại đang ở địa bàn Hà nội


“Thực hiện chỉ đạo của Nhà Trường và yêu cầu đảm bảo an toàn phòng dịch, Viện ĐTVT sẽ tổ chức cho sinh viên hiện ĐANG Ở ĐỊA BÀN HÀ NỘI đến trường làm và hoàn thành lớp thí nghiệm từ 08/07/2021. Các bạn sinh viên chú ý:

  • Chỉ tổ chức cho Sinh viên hiện ĐANG Ở ĐỊA BÀN HÀ NỘI, sinh viên ở các địa bàn khác sẽ được bố trí sau vào thời điểm an toàn và hợp lý.
  • Chỉ tổ chức thí nghiệm cho các học phần mã ET (bao gồm cả học phần Thực tập cơ bản) và cho sinh viên ĐTVT, KHÔNG tổ chức thí nghiệm với các học phần Kỹ thuật Điện tử dạy cho các Viện khác.

Để có dữ liệu xếp lớp và lịch, sinh viên điền thông tin vào link sau: https://forms.gle/PAHeNauqBAMdvgVs9 trước 21h00 thứ 4 ngày 07/07/2021.”

 


Đăng bởi: Trương Thu Hương

2021-07-04 09:20:08


Tin tức mới nhất