featured project

Tuần lễ sinh viên Nghiên cứu khoa học

Tuần lễ sinh viên Nghiên cứu khoa học

Xem thêm

Thông tin về kê khai sáng kiến sáng tạo của CBCNVC

Xem thêm

featured project

Hội nghị quốc tế IEEE về lĩnh vực điện tử và truyền thông (IEEE ICCE)

Xem thêm

featured project

Cảm biến điện cơ phục vụ phục hồi chức năng vận động

Xem thêm

featured project

Hệ thống đa camera giám sát sử dụng trí tuệ nhân tạo

Xem thêm

featured project

Các nhà khoa học Viện Điện tử Viễn thông làm chủ công nghệ chế tạo ăng-ten 5G

Xem thêm

featured project

Keysight World 2020 Vietnam - 6/10/2020

Hội thảo "Keysight World 2020 Vietnam" 

Xem thêm

featured project

Phát triển nguyên mẫu công nghệ MIMO beamforming cho ứng dụng di động tương lai

Từ năm 2017, trước khi các chuẩn công nghệ 5G được định hình trên thế giới, nhóm nghiên cứu của Viện Điện tử Viễn thông thuộc ĐH Bách khoa Hà Nội do TS Nguyễn Khắc Kiểm dẫn đầu đã phát triển một nguyên mẫu ăng ten MIMO cùng phần cứng xử lý tín hiệu và thuật toán điều khiển cho phép các sóng tín hiệu bám theo người dùng theo tốc độ di chuyển của họ.

Xem thêm

featured project

Tổng kết tuần lễ Sinh viên Nghiên cứu khoa học toàn trường 2020

Xem thêm