[RẤT NÓNG VÀ RẤT GẤP]

[CƠ HỘI HỌC TRAO ĐỔI 1 HỌC KỲ SANG ĐỨC, CÓ HỌC BỔNG HỖ TRỢ CHO 5 SINH VIÊN]

Hạn nộp hồ sơ nguyện vọng: ngày 14/1/2022

Đại học Wuerzburg, CHLB Đức cấp học bổng và cơ hội sang học trao đổi 1 học kỳ tại Đức cho sinh viên đang theo học chương trình thuộc các chuyên ngành của Viện Điện tử - Viễn thông đào tạo.

Kỳ học: 22/4/2022 - 7/2022

Học bổng hỗ trợ trong 4 tháng: 400€/tháng/ sinh viên

Hỗ trợ tiền vé máy bay và đi lại: 1475€ / sinh viên

Có khả năng sẽ được công ty bên Đức hỗ trợ thêm tiền sinh hoạt hàng tháng 100€

Các khoá học có thể lựa chọn sang học trao đổi nằm tại đây:

https://www.dropbox.com/s/9fdue3frduwnlbe/JMU_summerSemester2021.pdf?dl=0

hoặc

https://www-mathinfo-uni--wuerzburg-de.translate.goog/vv21.html?_x_tr_sl=de&_x_tr_tl=en&_x_tr_hl=de

Thông tin về số tín chỉ ECTS của các môn học trên danh sách trên nằm tại đây:

Các môn chương trình cử nhân:

https://www2.uni-wuerzburg.de/mhb/MHB2-en-82-079-H-2019.pdf

Các môn chương trình thạc sỹ:

https://www2.uni-wuerzburg.de/mhb/MHB2-en-88-079-H-2021.pdf

Do thời hạn đăng ký vào học của bên Wuerzburg rất gấp là ngày 15/1/2022, nên những bạn sinh viên nào có quan tâm khẩn trương gửi thông tin về tới hạn chót là ngày 14/1/2022, theo link đăng ký sau:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScJdezngGjHzs12BRxZ9OEEr5J7HnMH__l9LnznVZtfmmYoXw/viewform

Thông tin xác nhận bạn được lựa chọn sẽ được gửi về trong ngày 15/1.