Quyết định khen thưởng tuần lễ Sinh Viên Nghiên cứu Khoa học 2021


Quyết định khen thưởng cho các giải Nhất, Nhì, Ba tại các phân ban thi Sinh Viên Nghiên cứu Khoa học năm học 2021. 

QĐ 178- Khen thưởng SVNCKH cấp trường 2020-2021

Giấy khen và phần thưởng sẽ được gửi tới các nhóm sinh viên trong buổi tổng kết tổ chức sau khi dịch Covid đã được khống chế !

 

(Hình ảnh minh hoạ: Lớp KSTN Điện tử Viễn thông K61)


Đăng bởi: Trương Thu Hương

2021-07-26 12:55:57


Tin tức mới nhất