Thông báo đẩy lùi ngày bảo vệ ĐATN năm 2021


Do trong các ngày từ 5/7 cho đến 15/7 có nhiều Thày/ Cô của Viện tham gia đợt thanh tra thi tốt nghiệp THPT và coi thi kỳ thi đánh giá tư duy sẽ phải đi công tác và tham dự các buổi tập huấn, kiểm tra sức khỏe, tiêm phòng, ... trùng với kế hoạch cho SV bảo vệ đồ án tốt nghiệp kỳ 20202. Để các nhiệm vụ đều được hoàn thành tốt và không chồng chéo trong điều kiện cho phép, Ban Lãnh đạo Viện quyết định điều chỉnh đợt bảo vệ đồ án tốt nghiệp lùi đi 1 tuần so với kế hoạch, Văn phòng Viện xin được thông báo như sau:

 

  1. Ngày 19/7/2021: Tổ chức các hội đồng cho sinh viên bảo vệ đồ án nghiên cứu
  2. Ngày 20 và 21/7/2021: Tổ chức các hội đồng cho sinh viên bảo vệ đồ án cử nhân, kỹ sư

Kế hoạch áp dụng đối với 1 số sinh viên xin bảo vệ chậm do chưa hoàn thành thực nghiệm, thí nghiệm:

  1. Ngày 19,20/7/2021: Sinh viên nộp quyển để GVHD đánh giá, đăng tải lên teams
  2. Ngày 22/7/2021: Bộ môn thành lập hội đồng, gửi cho Giáo vụ
  3. Ngày 29, 30/72021: Tổ chức các hội đồng cho SV bảo vệ đồ án tốt nghiệp muộn.

 


Đăng bởi: Trương Thu Hương

2021-07-01 09:14:00


Tin tức mới nhất