KIỂM TRA THÔNG TIN LÀM BẰNG CHO SINH VIÊN ĐĂNG KÝ TỐT NGHIỆP KỲ 20202B


KIỂM TRA THÔNG TIN LÀM BẰNG CHO SINH VIÊN ĐĂNG KÝ TỐT NGHIỆP KỲ 20202B

Theo kế hoạch năm học, để chuẩn bị làm bằng tốt nghiệp cho các sinh viên đã đăng kí tốt nghiệp kỳ 20202B yêu cầu các bạn sinh viên kiểm tra lại thông tin cá nhân tại liên kết dưới đây:

Tra cứu thông tin cá nhân


Đăng bởi: Nguyễn Quang Thịnh

2021-08-25 08:50:47


Tin tức mới nhất