Mẫu đơn đăng ký xin phúc tra bài thi kỳ 20202 và 20203


MẪU ĐƠN ĐĂNG KÝ XIN PHÚC TRA BÀI THI KỲ 20202 VÀ 20203

Các bạn sinh viên có nguyện vọng đăng ký xin phúc tra bài thi kỳ 20202 và 20203 làm đơn phúc tra theo mẫu dưới đây và gửi tới địa chỉ set-office@hust.edu.vn

Xem mẫu đơn đăng ký

**Lưu ý: Chỉ tiếp nhận đơn đăng ký trong 1 tuần sau khi có điểm trên hệ thống.


Đăng bởi: Nguyễn Quang Thịnh

2021-09-21 18:16:55


Tin tức mới nhất