Chào các em, công ty Techno là công ty có mối quan hệ với viện chúng ta. Hiện nay công ty đang có nhu cầu tuyển dụng một số ví trí với mức lương khá hấp dẫn. Các em có nhu cầu có thể xem trong file đính kèm

Techno - JD Service Enggineer 10.2021 (có chữ ký)