Chào các em sinh viên thân mến, để hỗ trợ cho các em đi thực tập kỹ thuật tại các công ty hoạt động trong lĩnh vực Điện tử Viễn thông, kỳ 20203, Viện ĐTVT đã sắp xếp lên kế hoạch với các đơn vị tiếp nhận thực tập. Tuy nhiên do tình hình phức tạp của dịch bệnh và căn cứ vào các nội dung công việc của các công ty, Viện ta đã kết nối với công ty FPT Software để bố trí được 250 vị trí thực tập cho các em. Ngoài ra, các em hoàn toàn có thể tự liên hệ thực tập tại các công ty theo nguyện vọng của các em. Đối với sinh viên có nguyện vọng đăng ký đi thực tập kỳ hè 20203, đề nghị các em đăng ký theo link được đính kèm trong thông báo này trước ngày 3/7/2021

Chú ý: 

- Sinh viên K63 đi thực tập trước trong tháng 07- 08/2021, nhưng đăng ký học phần sau đó vào kỳ 20211. Kết quả thực tập kỳ hè 20203 sẽ được tính vào điểm kỳ 20211.

- Đối với SV tự liên hệ công ty thực tập, ngoài đánh giá của Đơn vị tiếp nhận và Viện chấm Báo cáo thực tập, Viện sẽ thêm kiểm tra vấn đáp để xác thực về thực tế thực tập.

Link đăng ký:  https://forms.gle/9gRiRF6rqdKxU2vb6