Chào các bạn sinh viên, đối với các sinh viên đã đăng ký thực tập kỹ thuật kỳ 20202 và 20203, đến thời điểm này hầu hết các bạn đã hoàn thành thực tập kỹ thuật tại các công ty. Để hoàn thành việc đánh giá điểm cho các bạn, Viện yêu cầu các bạn nộp bản báo cáo thực tập kỹ thuật (bản mềm) lên Team với các thông tin như sau:

-  Với các bạn thực tập kỳ 20202

 •           + Tham gia Team Thực tập kỹ thuật kỳ 20203 theo team code: z5rx7h2
 •           + File báo cáo có định dạng: MSSV_HọTên SV_Báo cáo thực tập kỹ thuật kỳ 20202_TênCÔNGTY
 •           + Up báo cáo trong folder: 20202_Báo cáo SV thực tập kỳ 20202 (Trong mục Files) 
 •           + Hạn nộp báo cáo: 10/9/2021
 •           + Chú ý: TRONG BÁO CÁO CÁC BẠN PHẢI ĐÍNH KÈM TỜ NHẬN XÉT VÀ CHẤM ĐIỂM ĐÁNH GIÁ CỦA CÔNG TY THỰC TẬP

 

-  Với các bạn thực tập kỳ 20203

 • * Đối với các bạn thực tập tại Fsoft Đợt 1 - Viện đã gửi thông báo qua email, các bạn khẩn trương check mail mà Viện đã gửi để nhanh chóng hoàn thiện yêu cầu.
 • * Đối với các bạn thực tập Fsoft Đợt 2: 
  • + Tham gia Team Thực tập kỹ thuật kỳ 20203 theo team code: z5rx7h2
  • + File báo cáo có định dạng: MSSV_HọTên SV_Báo cáo thực tập kỹ thuật kỳ 20203 Fsoft đợt 2
  • + Up báo cáo trong folder: Đợt 2 Fsoft_Báo cáo thực tập kỹ thuật kỳ 20203 (Trong mục Files) 
  • + Hạn nộp báo cáo: 10/9/2021
 • * Đối với các bạn tự liên hệ đi thực tập:
  • + Tham gia Team Thực tập kỹ thuật kỳ 20203 theo team code: z5rx7h2
  • + File báo cáo có định dạng: MSSV_HọTên SV_Báo cáo thực tập kỹ thuật kỳ 20203_TênCÔNGTY
  • + Up báo cáo trong Folder: Tự liên hệ_Báo cáo thực tập kỹ thuật kỳ 20203 của sv tự liên hệ cty (Trong mục Files)
  • + Hạn nộp báo cáo: 10/9/2021
  • + Chú ý: TRONG BÁO CÁO CÁC BẠN PHẢI ĐÍNH KÈM TỜ NHẬN XÉT VÀ CHẤM ĐIỂM ĐÁNH GIÁ CỦA CÔNG TY THỰC TẬP

Các mẫu giấy tờ các bạn down trên website của Viện, mục các văn bản biểu mẫu nhé.