Cơ hội học chuyển tiếp thạc sỹ sang Telecom Paris


enlightenedCơ hội cho các sinh viên học chương trình cử nhân thuộc Viện Điện tử - Viễn thông quản lý sang theo học liên thông tại Telecom Paris.

enlightenedTelecom Paris là hệ thống trường Grande Ecole, một trong các trường tinh hoa của Công Hoà Pháp mà với sinh viên Pháp phải thi một kỳ thi đầu vào riêng ngoài thi tốt nghiệp PTTH mới vào được.

enlightenedSinh viên học hết 4 năm cử nhân tại trường ĐHBKHN với điểm số CPA >= 3.0 có thể chọn lựa trường Telecom Paris làm nơi săn tấm bằng thạc sỹ danh giá của đất nước Pháp. Sau khi tốt nghiệp tại Telecom Paris, sinh viên sẽ được tuỳ chọn lấy: (1) Bằng Diplome (2) hoặc bằng Master của Telecom Paris và lấy bằng Thạc sỹ của trường ĐHBKHN (3) hoặc lấy cả ba.

enlightenedHồ sơ nộp cần chú ý như sau:

  • - Sơ tuyển: hạn chót là tháng 10 hàng năm
  • - Phỏng vấn: tháng 11
  • - Kết quả: tháng 12

enlightenedThông tin về chương trình dậy bằng tiếng Anh, Tại đây !

enlightenedMẫu đơn xin học, Tại đây !

enlightenedCơ hội học bổng

  • - Top 3% sinh viên Viện ĐTVT có thể được lựa chọn để xin học bổng Effeil 
  • - Sinh viên cũng có thể xin học bổng hỗ trợ của cựu sinh viên Telecom Paris

Muốn tìm hiểu thêm về chương trình, liên hệ: PGS.TS. Trương Thu Hương (Email: huong.truongthu@hust.edu.vn)

 


Đăng bởi: Supper Admin

2020-08-31 10:57:30


Tin tức mới nhất