Ericsson Innovation Awards (EIA) 2021


Ericsson Innovation Awards (EIA) 2021

Timeline Post_1200x630 (004)(3)

Ericsson Innovation Awards (EIA) 2021 là một cuộc thi toàn cầu mang đến cho sinh viên đại học cơ hội đưa ra những ý tưởng đổi mới cho Cuộc sống và tác động đến Thế giới, hàng năm những sinh viên sáng giá đang hoạt động trong lĩnh vực nghiên cứu từ các trường Đại học khác nhau trên toàn cầu đều tham gia sự kiện này.

Giải thưởng cao nhất lên đến €25,000 (tương đương 790,000,000 VNĐ)

Chủ đề của năm nay:

Chủ đề của EIA 2021 là thu hẹp khoảng cách số. Cuộc cách mạng kỹ thuật số đã biến đổi thế giới, làm cuộc sống của chúng ta thêm phong phú theo vô số cách. Tuy nhiên, một nửa hành tinh đang chúng ta sống mà không có quyền truy cập vào các công cụ, thông tin và tài nguyên mà đa phần chúng ta đang dựa vào hàng ngày.

Để biết thêm thông tin về chương trình và Liên kết đăng ký, vui lòng truy cập: https://www.ericsson.com/en/careers/eia 

Đăng ký sẽ kết thúc ngày 5/8/2021.

 

 

 


Đăng bởi: Nguyễn Quang Thịnh

2021-07-29 15:57:50


Tin tức mới nhất