Kế hoạch tổ chức tuần lễ sinh viên nghiên cứu khoa học lần thứ 38 năm 2021


Tuần lễ sinh viên nghiên cứu khoa học lần thứ 38

Cơ cấu giải thưởng:

 • Hướng Academic (Tiêu chí là công bố trên WoS, Scopus, công bố được chấp nhận tính điểm bởi HĐCDGSNN): 01 giải nhất, 01 giải nhì, 01 giải ba. 
 • Hướng Innovative/Application (Tiêu chí là sản phẩm thực tiễn phần cứng hoặc phần mềm, ứng dụng, sáng tạo): 01 giải nhất, 01 giải nhì, 01 giải ba.
 • Đăng bài trong kỷ yếu và cấp giấy chứng nhận SVNCKH: 40 nhóm

Các mốc thời gian

 • Đăng ký tham gia: 1/5/2021 7/5/2021
 • Bảo vệ tại cấp bộ môn: 08/05/2021 – 14/05/2021
 • Thông báo kết quả lựa chọn bảo vệ cấp Viện: 16/5/2021
 • Hội nghị SVNCKH cấp Viện được tổ chức tập trung tại thư viện Tạ Quang Bửu: 19 – 21/05/2021
 • Triển lãm sản phẩm NCKH của sinh viên: 03/06/2021 – 04/06/2021

CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH ĐĂNG KÝ

Yêu cầu các nhóm sinh viên gửi thông tin đăng ký từ 01/05/2021 - 07/05/2021

1. TẢI CÁC MẪU TÀI LIỆU

 • Tải tài liệu đăng ký: https://tinyurl.com/mautailieuSVNCKH2021
 • Điền thông tin theo mẫu 1 và mẫu 2. (Khai đầy đủ trước và sử dụng thông tin khai này trong form đăng ký)

2. ĐĂNG KÝ

Điền đầy đủ các thông tin theo hướng dẫn trong đường link đăng ký.

3. TẢI LÊN CÁC TÀI LIỆU NGHIÊN CỨU

 • (Chú ý Cách đặt tên file thông tin: Thông tin SVNCKH 2021 – Nhóm ABC – Tên viết tắt Bộ môn - Viện ĐTVT.xls Ví dụ: Thông tin SVNCKH 2021 – Nhóm EEG – KTTT – Viện ĐTVT.xls ----)
 • Mẫu 3 (Báo cáo IEEE) và Mẫu 4 (Poster) các nhóm sẽ upload sau khi bảo vệ cấp Bộ môn.
 • Mẫu 1 và Mẫu 2 có thể cập nhật sau khi bảo vệ cấp bộ môn nhưng bổ sung thêm version vào cuối tên file
 • Chú ý: Các nhóm khai báo theo đường link ở mục ĐĂNG KÝ và upload Mẫu 1 (Tóm tắt) và Mẫu 2 (Thông tin SVNCKH 2021 – Nhóm ABC – Tên viết tắt Bộ môn - Viện ĐTVT.xls) mới được bảo vệ cấp bộ môn

 

 

 

 

 

 


Đăng bởi: Nguyễn Đức Minh

2021-05-03 21:12:31


Tin tức mới nhất