Lịch các ngày tư vấn tuyển sinh của Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội 2020-2021


Kỳ thi tuyển sinh năm học 2021, Viện Điện tử Viễn thông sẽ tham gia các chương trình tuyển sinh do trường Đại học Bách Khoa Hà Nội và báo Tuổi trẻ phối hợp tổ chức. 

Tổng cộng sẽ có 5 buổi tư vấn tuyển sinh tại Nam Định (ngày 26/12/2020), tại Hải Phòng (ngày 27/12/2020), tại Vinh (ngày 9/1/2020), tại Thanh Hóa (ngày 10/1/2020)

 và tại Đại học Bách Khoa Hà Nội (ngày 14/3/2020).

Các bạn thí sinh và phụ huynh học sinh có thắc mắc về ngành nghề, triển vọng việc làm, chương trình học có thể đến trực tiếp để đặt câu hỏi với các giảng viên, sinh viên của Viện Điện tử Viễn thông. 

Gửi các bạn một số hình ảnh của buổi tư vấn tuyển sinh tại Trường Đại học Bách Khoa tháng 7 năm 2020.


Đăng bởi: Nguyễn Đức Minh

2020-12-25 01:34:29


Tin tức mới nhất