Hôm nay, Hội đồng tuyển sinh, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội trân trọng thông báo ngưỡng yêu cầu đối với các thí sinh đăng ký xét tuyển vào các ngành/chương trình đào tạo đại học chính quy của Trường năm 2021 theo phương thức Xét tuyển tài năng đợt 1.

Viện Điện tử Viễn thông tuyển sinh các mã ngành ET1, ET-E4, ET-E5, ET-E9, ET-E16 và ET-LUH với điểm ngưỡng như sau:

TT Tên ngành Mã ngành Điểm ngưỡng
1 Kỹ thuật Điện tử - Viễn thông ET1 76,97
2 Truyền thông số và Kỹ thuật đa phương tiện (CT tiên tiến) ET-E16 70,35
3 Kỹ thuật Điện tử - Viễn thông (CT Tiên tiến) ET-E4 72,03
4 Kỹ thuật Y sinh (CT tiên tiến) ET-E5 72,01
5 Hệ thống nhúng thông minh và IoT (CT tiên tiến) ET-E9 67,46
6 Điện tử - Viễn thông ĐH Leibniz Hannover Đức ET-LUH 64,8

Chi tiết điểm chuẩn