Chương trình thạc sỹ Kỹ thuật Điện tử

 

Mục tiêu đào tạo chung

Sinh viên tốt nghiệp chương trình thạc sỹ có khả năng:

  • Kiến thức nâng cao của ngành để có thể thích ứng tốt với những công việc khác nhau thuộc lĩnh vực rộng của ngành học và để có khả năng làm việc độc lập.
  • Kỹ năng chuyên nghiệp và phẩm chất cá nhân cần thiết để thành công trong nghề nghiệp, tập trung vào phương pháp làm việc khoa học và chuyên nghiệp, tư duy hệ thống và tư duy phân tích tốt, hòa nhập được trong môi trường quốc tế
  • Kỹ năng xã hội cần thiết để làm việc hiệu quả trong nhóm đa ngành và hội nhập trong môi trường quốc tế
  • Khả năng tìm tòi các vấn đề thực tiễn, vận dụng kiến thức và các thành tựu khoa học kỹ thuật sáng tạo để giải quyết các vấn đề thực tế. Năng lực tự đào tạo, tự cập nhật kiến thức và tự nghiên cứu khoa học.

Cấu trúc chương trình tích hợp

Đề cương chương trình đào tạo

Quyển CTĐT Cử nhân-Thạc sỹ Khoa học Kỹ thuật Điện tử

 

Danh sách môn học
STT Mã môn học Tên môn học Khối lượng Thời điểm học
1 ASS6010

Triết học

3 1 (hay 9 với mô hình tích hợp)
2 FL6010 Tiếng Anh - 1 (9)
Danh sách môn học
STT Mã môn học Tên môn học Khối lượng Thời điểm học
1 ET6500

Phương pháp luận nghiên cứu khoa học

2 1 (9)
2 ET6530
Thị giác máy tính
2 (10)
3 ET6472
Trí tuệ nhân tạo và ứng dụng
3 2 (10)
4 ET6510
Chuyên đề nghiên cứu 1
3 1 (9)
5 ET6520
Chuyên đề nghiên cứu 2
3 2 (10)
Danh sách môn học
STT Mã môn học Tên môn học Khối lượng Thời điểm học
1 ET6251
Kiểm tra thiết kế phần cứng số
2 2 (10)
2 ET6231
Lập trình song song 
2 2 (10)
3 ET4700

Mạng phức và ứng dụng

3 2 (10)
4 ET6021

Xử lý tín hiệu số nâng cao

2 2 (10)
Danh sách môn học
STT Mã môn học Tên môn học Khối lượng Thi điểm học
 
Mô-đun: Kỹ thuật Điện tử
     
1 ET4611

Điện tử công suất

2 1
2 ET4031
Thiết kế, tổng hợp hệ thống số
2 1
3 ET4340
Thiết kế VLSI
3 1
4 ET4361
Thiết kế hệ nhúng
3 1
5 ET4032
Thiết kế IC tương tự
2 1
 

Mô-đun: Kỹ thuật Máy tính

     
1 ET4041

Kiến trúc máy tính

2 1
2 ET4710
Lập trình ứng dụng di động
2 1
3 ET4430
Lập trình nâng cao
3 1
4 ET4060
Phân tích và thiết kế hướng đối tượng
3 1
5 ET4361
Thiết kế hệ nhúng
3 1
Danh sách môn học
STT Mã môn học Tên môn học Khối lượng Thòi điểm học
1 LV6001

Luận văn thạc sĩ khoa học

15 3