Chương trình Thạc sỹ Kỹ thuật Y sinh

 

Mục tiêu đào tạo chung

Sinh viên tốt nghiệp chương trình thạc sỹ có khả năng:

  • Kiến thức nâng cao của ngành để có thể thích ứng tốt với những công việc khác nhau thuộc lĩnh vực rộng của ngành học và để có khả năng làm việc độc lập.
  • Kỹ năng chuyên nghiệp và phẩm chất cá nhân cần thiết để thành công trong nghề nghiệp, tập trung vào phương pháp làm việc khoa học và chuyên nghiệp, tư duy hệ thống và tư duy phân tích tốt, hòa nhập được trong môi trường quốc tế
  • Kỹ năng xã hội cần thiết để làm việc hiệu quả trong nhóm đa ngành và hội nhập trong môi trường quốc tế
  • Khả năng tìm tòi các vấn đề thực tiễn, vận dụng kiến thức và các thành tựu khoa học kỹ thuật sáng tạo để giải quyết các vấn đề thực tế. Năng lực tự đào tạo, tự cập nhật kiến thức và tự nghiên cứu khoa học.

Cấu trúc chương trình tích hợp

Đề cương chương trình đào tạo

Tải Quyển CTĐT Cử nhân-Thạc sỹ Khoa học KTYS

 

Danh sách môn học
STT Mã môn học Tên môn học Khối lượng Thời điểm học
1 ASS6010

Triết học

3 1 (hay 9 với mô hình tích hợp)
2 FL6010 Tiếng Anh - 1 (9)
Danh sách môn học
STT Mã môn học Tên môn học Khối lượng Thời điểm học
1 ET6500

Phương pháp luận nghiên cứu khoa học

2 1 (9)
2 ET6311
Công nghệ chẩn đoán hình ảnh tiên tiến
3 2 (10)
3 ET6580
Quản lý trang thiết bị y tế
3 2 (10)
5 ET6510
Chuyên đề nghiên cứu 1
3 1
6 ET6520 Chuyên đề nghiên cứu 2 3 2
7 ET4541

Hệ thống thông tin y tế

2 1
Danh sách môn học
STT Mã môn học Tên môn học Khối lượng Thời điểm học
1 ET6540
Cơ sinh và ứng dụng
2 2 (10)
2 ET6550
Kỹ thuật lập kế hoạch điều trị trong xạ trị
2 2 (10)
3 ET6560
Kỹ thuật phục hồi chức năng
2 2 (10)
4 ET6570
Quang học y sinh
2 2 (10)
5 ET6031
Trí tuệ nhân tạo và ứng dụng
3 2 (10)
Danh sách môn học
STT Mã môn học Tên môn học Khối lượng Thời điểm học
1 ET4550

An toàn bức xạ và an toàn điện trong y tế

2 1
2 ET4491
Công nghệ chẩn đoán hình ảnh II
2 1
3 ET4521
Thiết bị điện tử y sinh II
2 1
4 ET4500
Xử lý ảnh y tế
2 1
5 ET4571
Xử lý tín hiệu y sinh số
2 1
1 ET4531
Y học hạt nhân và kỹ thuật xạ trị
2 1
Danh sách môn học
STT Mã môn học Tên môn học Khối lượng Thời điểm học
1 LV6001

Luận văn thạc sĩ khoa học

15 3