Các em chú ý đăng ký nguyện vọng về chuyên ngành và GVHD cho các học phần Đồ án học kỳ 20211 theo các link sau:

Link Đồ án 1: https://forms.gle/kuDs9zHJ8zNEfZEM6

Link Đồ án 3: https://forms.gle/cGeX5qFJt5Y5Ev8V8

Link TTTN và ĐATN: https://forms.gle/xJDbGQJdweQYZhVn7

Thời hạn điền form trước 18h00 ngày 16/09/2021.