Thông báo tuyển trợ giàng - Học kỳ 20201


THÔNG BÁO TUYỂN TRỢ GIẢNG – HỌC KỲ 20201

Viện Điện tử - Viễn thông thông báo về việc tuyển sinh viên, học viên cao học và nghiên cứu sinh làm TRỢ GIẢNG cho một số học phần của học kỳ 20201.

I. Yêu cầu chung đối với trợ giảng

· Trợ giảng là sinh viên đại học từ năm thứ ba trở đi (khóa 63 về trước), học viên cao học, hoặc nghiên cứu sinh hiện đang học tập tại Viện Điện tử - Viễn thông.

· Yêu thích các hoạt động về giảng dạy, chia sẻ kiến thức, hỗ trợ học tập, nhiệt tình, chủ động và trách nhiệm trong công việc.

· Có thể sắp xếp thời gian và cân bằng giữa nhiệm vụ học tập, nghiên cứu và công việc trợ giảng.

II. Quyền lợi của trợ giảng

· Trợ giảng sẽ được làm việc trực tiếp với các Giảng viên, cán bộ kỹ thuật để hỗ trợ việc giảng dạy và hướng dẫn thực hành thí nghiệm.

· Trợ giảng được cấp chứng nhận tham gia hoạt động trợ giảng được cấp bởi Viện Điện tử - Viễn thông sau khi hoàn thành nhiệm vụ (kết thúc học kỳ 20201).

· Hoạt động trợ giảng được xem xét cộng điểm rèn luyện trong học kỳ.

· Trợ giảng được Viện Điện tử - Viễn thông hỗ trợ thù lao giảng dạy.

III. Mô tả công việc và trách nhiệm của trợ giảng

· Tham gia hỗ trợ cán bộ kỹ thuât hướng dẫn thí nghiệm, thực hành cho sinh viên theo đề cương học phần và tài liệu hướng dẫn.

· Hỗ trợ giảng viên trong hướng dẫn bài tập trên lớp.

· Hoàn thành đủ khối lượng trợ giảng đã giao kết trong học kỳ.

· Hỗ trợ giảng viên, cán bộ kỹ thuật trong đánh giá quá trình thực hiện của sinh viên.

IV. Thời gian và cách thức tuyển chọn

· Bước 1: Đăng ký tham gia tuyển trợ giảng qua form sau trước 25/10/2020:

Form đăng ký

· Bước 2: Tham gia phỏng vấn vào 8h30 ngày 27/10/2020 tại C9-401.

· Bước 3: Thông báo kết quả vào 29/10/2020.

Trợ giảng sẽ được Viện phân công nhiệm vụ và bắt đầu công tác trợ giảng từ ngày 02/11/2020.

Nếu cần giải đáp thắc mắc xin liên hệ TS. Hán Trọng Thanh qua email thanh.hantrong@hust.edu.vn hoặc số điện thoại 0918641368.

V. Thông tin về các học phần cần trợ giảng

Học phần

Số lượng trợ giảng

Yêu cầu cụ thể với từng học phần

Kỹ thuật điện tử

02

Có hiểu biết về các linh kiện điện tử, sử dụng các thiết bị phòng thí nghiệm (oxilo, máy phát tần, đồng hồ đo, …), nắm vững quy trình và nội dung thí nghiệm, có khả năng sử dụng tốt các phần mềm mô phỏng và thiết kế mạch điện tử.

Lý thuyết mạch

02

Là sinh viên từ năm thứ 3 đã hoàn thành môn lý thuyết mạch. Có kỹ năng sử dụng phần mềm mô phỏng mạch và thiết kế mạch in. Có hiểu biết về linh kiện điện tử thực tế, sử dụng thành thạo các dụng cụ, thiết bị đo cơ bản trong phòng thí nghiệm.

Điện tử số

02

Có hiểu biết về các linh kiện điện tử, sử dụng các thiết bị phòng thí nghiệm (oxilo, máy phát tần, đồng hồ đo, …), nắm vững quy trình và nội dung thí nghiệm, có khả năng sử dụng tốt các phần mềm mô phỏng và thiết kế mạch điện tử. Đã hoàn thành học phần Điện tử số.

Điện tử tương tự 1

02

Có hiểu biết về các linh kiện điện tử, sử dụng các thiết bị phòng thí nghiệm (oxilo, máy phát tần, đồng hồ đo, …), nắm vững quy trình và nội dung thí nghiệm, có khả năng sử dụng tốt các phần mềm mô phỏng và thiết kế mạch điện tử. Đã hoàn thành học phần Điện tử tương tự 1.

Anten và truyền sóng

02

Thành thạo phần mềm mô phỏng anten và siêu cao tần, cài đặt máy tính, nắm vững quy trình và nội dung thí nghiệm học phần. Đã hoàn thành học phần Anten và truyền sóng.

Tư duy công nghệ và thiết kế kỹ thuật

04

Ưu tiên hồ sơ có kinh nghiệm chia sẻ học tập.

Technical Writing & Presentation

03

Ưu tiên biết sử dụng Latex và đã hoàn thành học phần với điểm A.

Đồ án thiết kế 2

02

Là sinh viên từ năm thứ 4 đã hoàn thành học phần đồ án 2. Có kỹ năng sử dụng phần mềm mô phỏng mạch và thiết kế mạch in. Có kỹ năng về lập trình C/C++ và lập trình vi điều khiển/vi xử lý. Có hiểu biết về linh kiện điện tử thực tế, sử dụng thành thạo các dụng cụ, thiết bị đo cơ bản trong phòng thí nghiệm.


Đăng bởi: Supper Admin

2020-10-19 06:01:42


Tin tức mới nhất