Thông báo về thực tập kỹ thuật và danh sách đi thực tập tại công ty FSOFT đợt 1 kỳ 20203


Các em sinh viên thân mến, do tình hình dịch bệnh rất phức tạp, để đảm bảo an toàn cho các em, Nhà Trường đã yêu cầu việc thực tập doanh nghiệp nói chung và thực tập kỹ thuật nói riêng trong kỳ này phải được thực hiện ONLINE do đó các em chú ý:

  • Các sinh viên đăng ký tự liên hệ thực tập phải đảm bảo với phía công ty tiếp nhận hình thức thực tập 100% online (Có xác nhận trong bản báo cáo thu hoạch), đảm bảo an toàn chống dịch.
  • Các sinh viên đi thực tập tại công ty FPT SOFTWARE sẽ chia làm 2 đợt thực tập:
    • Đợt 1: 125SV gửi đi thực tập đợt 1 (hình thức 100% online) tại FPT Software từ 16/07 đến 16/08. Bên FPT FSoft sẽ chủ động liên hệ trực tiếp với SV. Danh sách các em xem trong file đính kèm tại đây
    • 125 SV đợt 2 sẽ đi thực tập từ 16/08 đến 16/09 (danh sách sẽ được công bố vào 20/07

Chúc các em thực hiện tốt kế hoạch.

 


Đăng bởi: Hán Trọng Thanh

2021-07-08 18:39:56


Tin tức mới nhất