Cơ hội học chuyển tiếp (4+1+1) được cấp bằng Thạc sỹ của CNAM - Pháp !

Viện Đin t - Vin thông phi hp vi CNAM - Pháp (https://www.cnam.fr and https://www.cnam.eu) tuyn sinh cho chương trình (4+1+1). Sau 4 năm hc C nhân ti trường ĐHBKHN, sinh viên có th chn hc lên thng 1 năm Thc s trong các chương trình đào to Thc s ca Vin Đin t-Vin thông. Năm th 2 ca chương trình Thc s, hc viên cao hc chuyn tiếp hc năm cui ti Pháp và được cp bng Thc s bi CNAM, trong khuôn kh Chương trình quốc tế cấp 2 bằng trong lĩnh vực: Điện tử Viễn thông, Công nghệ thông tin, Trí tuệ nhân tạo, Máy tính 

Giới thiệu chi tiết về môi trường học CNAM:

 

Giới thiệu về chương trình đào tạo năm hai của 2 chương trình Thạc sỹ học tại CNAM (bấm vào link để tải file về):

 

Điều kiện học chuyển tiếp:

  • - Học viên cần hoàn thành 30 tín chỉ  môn học năm 1 trong chương trình Thạc sỹ Kỹ thuật Viễn thông của Viện ĐTVT (Danh sách môn học  TẢI VỀ TẠI ĐÂY! )
  • - Có bằng tiếng Anh tối thiểu tương đương trình độ B2 - khung Châu Âu
  • - Danh sách học viên chuyển tiếp sẽ được lựa chọn và tiến cử sang CNAM bởi Viện Điện tử - Viễn thông

 

Học phí:

  • - Học phí 4 năm cử nhân và 1 năm Thạc sỹ tại ĐHBKHN tuân theo quy định hiện hành của nhà trường
  • - Học phí 1 năm Thạc sỹ cuối tại CNAM - Pháp: 6000€/, học phí giảm cho sinh viên ĐHBKHN 5.400€/năm

Hạn nộp hồ sơ:

  • - Nộp hồ sơ trước tháng 5 của năm Y (Y = năm mà sinh viên muốn theo học)
  • - Với hồ sơ muốn xin học bổng, nộp trước 15/12 của năm Y-1 (trước năm sinh viên muốn theo học).

Học bổng:

 

Liên hệ:

PGS. TS. Trương Thu Hương

Email: huong.truongthu@hust.edu.vn