featured project

Điểm chuẩn trúng tuyển các ngành Điện tử Viễn thông 2020

Điểm chuẩn các ngành Điện tử Viễn thông: ET1, ET-E4, ET-E5, ET-E9 và ET-LUH. 

Xem thêm

featured project

Phim ngắn giới thiệu các mã tuyển sinh của Viện Điện tử Viễn thông

Chi tiết môi trường học tập, cơ hội việc làm và các chương trình tuyển sinh của Viện

Xem thêm

featured project

Cơ hội làm việc nước ngoài khi học Viện Điện tử - Viễn thông

Sinh viên học chương trình liên kết quốc tế, có cơ hội chuyển tiếp cao học, làm việc ở nước ngoài.

Xem thêm

featured project

Vai trò của kĩ sư Điện tử Viễn thông trong phát triển điện thoại thông minh

Xem thêm

featured project

Video giới thiệu lĩnh vực công việc của Kĩ sư điện tử Viễn thông

Xem thêm

featured project

Một số bài viết giới thiệu về Chương trình chuẩn Điện tử - Viễn thông

Xem thêm

featured project

Tổng hợp bài viết Hệ thống nhúng thông minh và IoT

Xem thêm

featured project

Tư vấn về chọn ngành Điện tử viễn thông

Tư vấn về chọn ngành Điện tử viễn thông

Xem thêm

featured project

Ngày hội tuyển sinh 21-6-2020

Ngày hội tuyển sinh Openday phối hợp với báo tuổi trẻ

Xem thêm

featured project

Phương án tuyển sinh 2020

Phương án tuyển sinh mới cho năm 2020

Xem thêm

featured project

Điểm chuẩn các chương trình đào tạo năm 2019, 2020, 2021

Xem thêm

featured project

G-GROUP TUYỂN CỘNG TÁC VIÊN/THỰC TẬP SINH TIER 1 – SOC

Xem thêm

Tin tức nổi bật

Tin tức mới nhất