featured project

KẾ HOẠCH PHÁT BẰNG VÀ HỒ SƠ TỐT NGHIỆP KỲ 2020 1

Xem thêm

featured project

Phân công hướng dẫn các môn học đồ án học kỳ 20202

Xem thêm

featured project

Chương trình đào tạo Kỹ sư chuẩn ngành Kỹ thuật Điện tử Viễn thông

Chương trình đào tạo 161 tín chỉ cập nhật và được áp dụng từ K62 trở đi

Xem thêm

featured project

Chương trình đào tạo tích hợp (Cử nhân + Thạc sỹ) mới cho Chương trình tiên tiến K62 và K63

3 Quyển CTĐT tích hợp cho các CTTT của K62 và K63:

Xem thêm

featured project

Viện Điện tử Viễn thông tiếp nhận phòng máy tính do Trung tâm nghiên cứu phát triển điện thoại di động Samsung tài trợ

Viện Điện tử Viễn thông đã khánh thành phòng thực hành máy tính do Trung tâm nghiên cứu phát triển điện thoại di động Samsung Việt Nam (SVMC)

Xem thêm

featured project

Chương trình đào tạo áp dụng cho K62, K63, K64

CTĐT ngành KT Điện tử - Viễn thông ET1 áp dụng cho K62, K63, K64 (Cho CTĐT Cử nhân, Cử nhân – Kỹ sư, Cử nhân – Thạc sĩ)

Xem thêm

featured project

Cùng nhìn lại lễ hội tốt nghiệp - hướng nghiệp 2020

Cùng nhìn lại lễ hội tốt nghiệp - hướng nghiệp 2020

Xem thêm

featured project

G-GROUP TUYỂN CỘNG TÁC VIÊN/THỰC TẬP SINH TIER 1 – SOC

Xem thêm

TRẢ ĐIỂM ĐĂNG KÝ XIN PHÚC TRA BÀI THI KỲ 20202 VÀ 20203

Xem thêm

Đăng kí xin mở rộng lớp kì 20211 dành cho Sinh viên ngoài Viện Điện tử - Viễn thông

Xem thêm

Thông báo về thực tập kỹ thuật và danh sách đi thực tập tại công ty FSOFT đợt 1 kỳ 20203

Kế hoạch bắt buộc thực tập kỹ thuật ONLINE

Xem thêm

featured project

Hướng dẫn trình bày quyển Đồ án tốt nghiệp và các định dạng template có thể sử dụng

Tài liệu này được Viện Điện tử - Viễn thông, trường Đại học Bách Khoa Hà Nội soạn thảo và ban hành nhằm mục đích hướng dẫn sinh viên trình bày đồ án tốt nghiệp một cách khoa học và thống nhất

Xem thêm

Tin tức nổi bật

Tin tức mới nhất